f9ca18ba-782c-49ad-9920-c0df8c91ba08-1.jpg
Uspešno završen Erasmus+ projekat na Univerzitetu u Novom Pazaru

Uspješno završen Erasmus+ projekat na Univerzitetu u Novom Pazaru. Univerzitet u Novom Pazaru je ovog ljetnjeg semestra bio domaćin dva studenta sa Anadolu Univerziteta iz Turske, koji su uspješno završili svoju Erasmus+ mobilnost. Tokom svog boravka, studenti su pohađali nastavu na engleskom jeziku iz predmeta koje su izabrali u ovom semestru i polagali ispite iz […]

b43f4000-24d6-454c-adfe-c3432362c1ee-1.jpg
Koordinator za međunarodnu saradnju UNINP, prof. dr. Ergin Hakić u posjeti Internacionalnom Vizyon univerzitetu u Gostivaru, Sjeverna Makedonija.

Koordinator za međunarodnu saradnju UNINP, prof. dr. Ergin Hakić u posjeti Internacionalnom Vizyon univerzitetu u Gostivaru, Sjeverna Makedonija. Tokom posjete, prof. Hakić je imao intenzivne radne sastanke s upravom univerziteta : Rektor prof. dr. Ahmet Vecdi CAN, predsjednik senata prof. dr. Fadil Hoca, kao i sa prorektorima za međunarodnu saradnju, nastavu i istraživanje, gdje se […]

f3324fed-d018-418d-9a47-999c814124ec-2-1.jpg
Kancelarija za međunarodnu saradnju UNINP na sjednici uprava i službi za međunarodnu saradnju samostalnih visokoškolskih ustanova pod organizacijom Nacionalne fondacije Tempus, u Beogradu.

Kancelarija za međunarodnu saradnju UNINP na sjednici uprava i službi za međunarodnu saradnju samostalnih visokoškolskih ustanova pod organizacijom Nacionalne fondacije Tempus, u Beogradu. Predstavnici Univerziteta koji su uzeli učešće u radu sjednice su bili: coordinator za međunarodnu saradnju, Prof. dr. Erginom Hakić i administrator kancelarije za međunarodnu saradnju, msc. Nedim Pašović. Na sjednici je bilo […]

12c5577e-0adb-4ab0-9b73-8512159ff7d9-1.jpg
U okviru Erasmus+ programa razmjene studenata, studentice Departmana za pravne nauke UNINP, Ajla Mašović i Lejla Smailović pohađaju ljetnji semestar treće godine na Istanbul Aydin univerzitetu u Turskoj.

U okviru Erasmus+ programa razmjene studenata, studentice Departmana za pravne nauke UNINP, Ajla Mašović i Lejla Smailović pohađaju ljetnji semestar treće godine na Istanbul Aydin univerzitetu u Turskoj. Tokom studiranja na Istanbul Aydin univerzitetu pratit će nastavu na engleskom jeziku, uzet će učešće u mnogobrojnim erasmus nastavnim i vannastavnim aktivnostima pod mentorstvom kancelarije za međunarodnu […]

d8fd95dc-e2e9-413a-b38b-6658ecfa9028-1.jpg
Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Pazaru uzela aktivno učešće na radionici za pripremu KA2 projekata partnerstava, fokusiranih na oblasti opšteg, stručnog i visokog obrazovanja.

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Pazaru uzela aktivno učešće na radionici za pripremu KA2 projekata partnerstava, fokusiranih na oblasti opšteg, stručnog i visokog obrazovanja. Ovaj značajan događaj vodila je Nacionalna Fondacija Tempus, a održan je u njihovim prostorijama u Beogradu. Univerzitet u Novom Pazaru predstavljao je referent za međunarodnu saradnju UNINP-a, Msc. Nedim […]

3410fa30-19cd-4b70-844a-0651736b9e04-1.jpg
Kancelarija za međunarodne odnose UNINP-a uzela učešće u 5. ERASMUS + INTERNATIONAL STAFF WEEK na International Balkan University, R. Sjeverna Makedonija. 🇲🇰

Ceremoniji otvaranja prisustvovala su 24 međunarodna gosta, sa 14 Erasmus + partnerskih univerziteta iz ukupno 5 zemalja: Republike Bugarske, Republike Litvanije, Republike Poljske , Republike Srbije i Republike Turske. Univerzitet u Novom Pazaru je predstavljao koordinator za međunarodnu saradnju, prof.dr. Ergin Hakić, koji je prilikom obraćanja prisutne upoznao sa historijom i radom UNINP-a, te im […]

×
Language