Biblioteka

Biblioteka Univerziteta u Novom Pazaru je osnovana i organizirana u skladu sa Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti i Statutom Univerziteta u Novom Pazaru.

Biblioteka radi u skladu sa Pravilnikom o radu biblioteke, posjeduje preko 6.000 bibliotečkih jedinica iz oblasti ekonomije, finansija, komunikologije, matematike, menadžmenta, marketinga, pravnih nauka, sociologije, psihologije, umjetnosti, filologije i ostalih relevantnih oblasti iz kojih se realizira nastavni proces i omogućava naučno-istraživački rad.

U okviru biblioteke nalazi se čitaonica sa 38 mjesta i 8 kompjutera kako bi se omogućilo izvođenje samostalnih vježbi i omogućila izrada seminarskih i završnih radova studenata.

Najveći deo bibliotečke građe obezbijeđen je razmjenom udžbenika i druge literature sa srodnim visokoškolskim ustanovama i bibliotekama u zemlji i regionu. Biblioteka posjeduje i veliki broj naučno-stručnih časopisa i monografija koje olakšavaju naučno-istraživački rad ne samo studenata već i nastavnog kadra na Univerzitetu. Biblioteka ima potpisan protokol o saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije od koje dobija određeni fond knjiga i časopisa.

Pravila

Biblioteku mogu koristiti:

  1. svi zaposleni na Univerzitetu,
  2. studenti upisani na studijske programe koji se realiziraju na Univerzitetu,
  3. svi zainteresirani iz drugih ustanova kojima je potrebna određena naučno-stručna literatura.

Prilikom preuzimanja knjiga iz biblioteke:

  1. zaposleni upisom u interni registar potvrđuju da su knjigu preuzeli,
  2. studenti moraju deponovati indeks,
  3. ostali zainteresirani moraju deponovati ličnu kartu.

Maksimalno vrijeme zadržavanja bibliotečkog materijala je 15 dana. Ukoliko korisnik želi, mora obavijestiti biblioteku o obnovi zaduženja za knjigu u narednih 15 dana.

Lokacija

Prostorije biblioteke nalaze se na prvom spratu zgrade Univerziteta u Novom Pazaru (ul. Dimitrija Tucovića, BB)

Radno vrijeme

Od ponedjeljka do petka, od 08 do 15 časova

Kontakt

biblioteka@uninp.edu.rs

×
Language