Riječ rektora

Osnivanjem Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru učinjen je historijski iskorak, koji je zauvijek promijenio Novi Pazar, Sandžak, Srbiju, pa i cijelu regiju. 2002. godine hrabri ljudi, vizionari, predvođeni muftijom Muamerom ef. Zukorlićem, donijeli su odluku za osnivanje jedne institucije, ne radi sticanja materijalnih koristi, niti zbog drugih ličnih koristi, nego su žrtvovali svoj novac, svoje vrijeme, svoju energiju da bi ovaj kraj, ova regija imala bolju, svjetliju budućnost.

Osnovan je dom znanosti na jednome prostoru, koji je bio poznat po emigraciji svojih stanovnika, gdje je omladina odlazila u svijet radi sticanja znanja. U jednome vremenu gdje je, na žalost, dominirala netrpeljivost i netolerantnost.

U Novome Pazaru iznikla je jedna institucija, koja je uspjela da spoji tradicionalne vrijednosti i savremena naučna dostignuća, koja je ponudila našoj omladini nove perspektive, koja je uspijela da ujedini profesore i studente različite nacionalnosti i vjeroispovijesti u cilju usavršavanja svojih Bogom datih potencijala, talenata, kreativnih ideja, da bi se postigli vrhunski rezultati u teoriji i praksi radi dobrobiti cijele zajednice. Tako da danas imamo situaciju da pojedinci iz različitih krajeva dolaze u Novi Pazar radi sticanja znanja.

Pozitivna energija osnivača prenijela se i na sve zaposlenike ovog Univerziteta. Možemo odgovorno tvrditi, da svi zaposlenici Internacionalnog univerziteta nose viziju i misiju osnivanja univerziteta u sebi.

Zato smo ubijeđeni da će ova institucija, koja se zasniva na iskrenim temeljima, na iskrenoj namjeri, uvijek opstati i uvijek biti uspješna.

Dobrodošli na naš i VAŠ Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru!

prof. dr Suad Bećirović, rektor

×
Language