O univerzitetu

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru je nastao na tlu vjekovnog susretanja i prožimanja raznih naroda i kultura. Osnovan je 2002. godine, kao zadužbina (vakuf), sa ciljem da obrazovanje i neprestana težnja za sticanjem znanja budu najbolji i najprepoznatljiviji brendovi ovog podneblja. Ova visokoobrazovna institucija je među prvima u našoj zemlji koncipirala sistem studija po modelu zapadnoevropskih zemalja. Ovakve intencije osnivača – zadužbinara ili vakifa, potvrđene su prije svega ostvarivanjem saradnje sa brojnim uglednim univerzitetima u zemlji i inostranstvu, uz mogućnost realizacije programa razmjene studenata.

Navešćemo samo neke od stranih univerziteta sa kojima je ostvarena ugovorna saradnja:

American City University ( ACU ), čiji je jedini ovlašćeni predstavnik Institut „Gnosis“ iz Podgorice. Ovaj ugovor predstavljao je prvi korak ka mogućnosti da naši studenti deo školovanja obave u Sjedinjenim Američkim Državama; Univerzitet u Segedinu ( Mađarska ); Koledž u Dunaujvaroši (Mađarska ); Univerzitet u Sarajevu; Univerzitet „Džemal Bijedić“ iz Mostara ( BiH ); Univerzitet u Bihaću ( BiH ); Državni univerzitet u Tetovu ( MK ); Univerzitet „Sveti Kliment Ohridski“ ( MK ).

Program saradnje sa ovim i drugim univerzitetima na širim prostorima Balkana i Evrope, odnosi se na projekte koji podrazumjevaju: dugoročnu saradnju u svim područjima od zajedničkog interesa; uzajamno povezivanje, angažovanje i razmjenu nastavnika i saradnika; bezteretnu razmjenu neophodne stručne literature, pomoć i stručnu podršku u kvalitetnoj implementaciji savremenih principa i standarda nastavno-naučnog procesa; intenzivno uključivanje obeju strana u istraživačke procese; organizovanje naučnih i stručnih skupova, savjetovanja, seminara, okruglih stolova, itd.

Da je kvalitetno visoko obrazovanje mladih najvažniji cilj kojem stremimo dokazuju i brojni drugi vidovi saradnje, kao što je saradnja sa: Ambasadom SAD-a u primjeni FORECAST i drugih studijskih programa, saradnja sa „Gete institutom“ iz Beograda, itd.

Multikulturalnost i multietničnost – najveće vrjednosti koje posjeduje naša zemlja, podneblje čiji smo dio, predstavljaju nepresušno izvorište pozitivne energije iz kojeg neprestano crpimo snagu ka novim i višim obrazovnim i saznajnim dometima. Internacionalni – Univerzitet u Novom Pazaru sa svojim departmanima, proklamovane ciljeve realizuje u duhu ideje da svaka istinski vrjedna misao i ideja mogu opstati samo u potpunoj slobodi intelektualnog prostora, uz misao o dragocenosti znanja i njegovoj pravoj moći.

U okviru djelatnosti visokog obrazovanja, Univerzitet obavlja obrazovnu, naučnoistraživačku, ekspertsko-konsultantsku i izdavačku djelatnost, a može obavljati i druge poslove kojima se komercijalizuju rezultati naučno – istraživačkog rada, pod uslovom da se tim poslovima ne ugrožava kvalitet nastave.

Djelatnosti Univerziteta su:

* visoko obrazovanje
* jelatnost ostalih visokoškolskih ustanova
* više obrazovanje (visoko strukovno obrazovanje)
* orazovanje odraslh i ostalo obrazovanje na drugom mjestu napomenuto (obrazovanje tokom       čitavog života)
* istraživanje i razvoj
* izdavanje knjiga, brošura i drugih publikacija
* izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja
* štampanje
* pružanje savjeta u vezi sa kompjuterskom opremom
* pružanje savjeta i zrada kompjuterskih programa
* obrada podataka
* izrada baza podataka
* ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima
* ostali pravni poslovi
* istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
* inženjering
* konsalting i menadžment poslovi
* trgovina na maolo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
* ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
* domovi učenika i studenata
* dječja i omladinska odmarališta
* kantine
* djelatnost biblioteka, arhiva, muzeja i ostale kulturne aktivnosti
* prikazivanje filmova
* radio i TV aktivniosti
* sportske aktivnosti

×
Language