Stipendije

Mogućnosti stipendiranja

Univerzitet u Novom Pazaru dodjeljuje stipendije kako bi omogućio upis kvalitetnih studenata i podržao uspješne studente.

Mogućnosti stipendiranja koje su dostupne studentima koji se žele upisati na osnovne akadmeske studije na Univerzitetu u Novom Pazaru u akademskoj 2023/2024. godini su sljedeće:

Stipendije na osnovu rezultata na prijemnom ispitu
 • Po ovom osnovu kandidat sa najvećim brojem poena na prijemnom ispitu za jedan studijski program dobija popust na školarinu od 50%, drugoplasirani dobija popust na školarinu od 20% i trećeplasirani dobija popust na školarinu od 10%.
Stipendije za najbolje studente na studijskom programu
 • Po ovom osnovu, student koji ima najbolji prosjek u odnosu na sve studente na određenom studijskom programu, dobija popust u iznosu od 80%, drugoplasirani dobija popust na školarinu od 40% i trećeplasirani dobija popust na školarinu od 20%.
Stipendija za brata/sestru
 • Ukoliko roditelj, odnosno staratelj upisuje drugo dijete na jedan od studijskih programa osnovnih akademskih studija Univerziteta, dobija popust na školarinu od 10% za drugo i svako naredno dijete.
Stipendije za članove porodice zaposlenika
 • Zaposlenici Univerziteta i članovi njihovih porodica, članovi porodice i zaposlenici institucija u okviru Islamske zajednice u Srbiji, imaju pravo na 10% popusta na školarinu za osnovne akademske studije.
Socijalne stipendije
 • Broj ovih stipendija se određuje od strane Savjeta univerziteta.
 • Redoslijed prijavljenih kandidata se vrši prema broju osvojenih poena na osnovu sljedećeg algoritma:
 • Primanja domaćinstva u kojem student živi. Ukoliko domaćinstvo nema sopstvena primanja, tada se ova činjenica vrednuje sa 12 poena. Ukoliko domaćinstvo ima primanja, broj poena se određuje prema sljedem obrascu:
   • Ukoliko je potvrda o primanjima izdata u stranoj valuti, konverzija se vrši prema srednjem kursu Narodne Banke Srbije prema datumu izdavanja potvrde.
   • Stambeni status studenta. Ukoliko živi u zajedničkom domaćinstvu, ova činjenica se vrednuje sa pet poena. Ukoliko rentira stan radi studiranja, ta činjenica se vrednuje sa osam poena.
   • Broj lica u zajedničkom domaćinstvu. Za određivanje poena po ovom pokazatelju se množi broj lica u zajedničkom domaćinstvu sa faktorom dva.
   • Porodični status. Ukoliko je student bez oba roditelja, činjenica se vrednuje sa 10; ukoliko je bez jednog roditelja sa 6; ukoliko ima oba roditelja sa 4 poena.
   • Prosjek ocjena. Kod studenta prve godine studija, prosjek se određuje zbirom prosjeka svih četiri godine iz srednje škole, gdje se zbir dijeli na dva. Za studente druge, treće i četvrte godine se uzima u obzir ostvareni prosjek u prethodnoj školskoj godini, gdje se uzimaju u obzir samo ocjene iz februarskog, junskog i septembarskog ispitnog roka, uz uvjet da je na ovim ispitnim rokovima stekao minimalno 60 ESPB.
Svršenici srednjih škola u okviru Islamske zajednice u Srbiji
 • Svršenici srednjih škola u okviru Islamske zajednice u Srbiji imaju pravo na popust od 10% školarine.
Potrebna dokumentacija za stipendije u zavisnosti od uslova koji student ispunjava:
 • za stipendije po osnovu prosjeka tokom školske godine:
  • očitana lična karta
  • uverenje o položenim ispitima
 • za stipendije po socijalnom osnovu:
  • očitana lična karta
  • potvrda o mjesečnim primanjima
  • izjava o zajedničkom domaćinstvu ili ugovor o stanovanju studenta
  • izvod iz matične knjige umrlih za roditelje radi dokazivanje činjenice iz Čl. 7. Stav 1. Podtačka 4.
 • za stipendije za članove porodice zaposlenika Univerziteta i institucija Islamske zajednice u Srbiji:
  • očitana lična karta
  • potvrda o radnom odnosu od institucije Islamske zajednice u Srbiji
 • stipendije za svršenike srednjih škola u okviru Islamske zajednice u Srbiji:
  • očitana lična karta
  • diploma srednje škole u okviru Islamske zajednice u Srbiji
 • stipendije za djecu obolelu od teških i rijetkih bolesti:
  • očitana lična karta
  • lekarsko uvjerenje.
×
Language