DEPARTMANI

PRAVNE NAUKE:

–          Opšte pravo, 30 studenata;

–          Pravo unutrašnjih poslova (kriminalistika); 30 studenata;

EKONOMSKE NAUKE:

–          Poslovna ekonomija, 25 studenata;

 

PEDAGOŠKO – PSIHOLOŠKE NAUKE:

–          Psihologija, 25 studenata;

–          Vaspitač djece predškolskog uzrasta, 25 studenata;

FILOLOŠKE NAUKE:

–          Bosanski jezik i bošnjačka književnost, 15 studenata;

–          Srpski jezik i književnost, 15 studenata;

–          Engleski jezik i književnost, 30 studenata;

–          Njemački jezik i književnost, 25 studenata;

RAČUNARSKE NAUKE

–          Informatika, 25 studenata;

 

UMJETNOST

–          Likovna umjetnost (slikarstvo), 10 studenata;

–          Primjenjena umjetnost, (dizajn i modna kreacija) 10 studenata.

×
Language