Pedagoške i psihološke nauke

Uvaženi studenti,

Dobro došli na Departman za pedagoško-psihološke nauke, na kom možete studirati na jednom od dva studijska programa: Vaspitač dece predškolskog uzrasta i Psihologija!

San mnogih generacija o studiranju u svom gradu i okruženju, u skladu sa vrijednosnim sistemom kojem pripadamo, ostvaren je osnivanjem Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.

Ideja susreta različitosti koje nas čine bogatijim doživio je punu implementaciju kroz sve studente koji su imali prilike postati dijelom naše velike akademske porodice. Studenti su u prilici slušati predavanja eminantnih profesora, kao i imati podršku asistenata od kojih su većina diplomanti Internacionalnog univerzitetu u Novom Pazaru.

Zahvaljujući jasno zacrtanom planu razvoja naše ustanove najbolji studenti, angažuju se kao saradnici u nastavi i asistenti, ali i stimulišu da nastave postdiplomske i doktorske studije kako bi u doglednoj budućnosti preuzeli svoj dio odgovornosti za dalji razvoj ovog velikog i humanog projekta.

Studijski program Vaspitač dece predškolskog uzrasta  koncipiran je u pravcu da zadovolji zahtjeve savremenog obrazovanja, a programi i sadržaji nastavnih predmeta su kreirani na osnovu savremenih  naučnih i stručnih saznanja, Pravilnika o osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, i Pravilnika o standardima kompetencija za budući poziv- Vaspitač dece predškolskog uzrasta.

Osnovna znanja i vještine studenti Psihologije stiču kako kroz interaktivnu nastavu, samostalno učenje i seminare, tako i kroz rad u psihološkoj laboratoriji, računarskoj učionici kao i kroz rad na terenu, tako i kroz kreiranje osnovnih metodoloških nacrta istraživanja i samostalnu primjenu statističkih podataka. U profesionalnom smislu, ovaj nivo studija omogućava svršenom studentu da kritički interpretira naučnu i stručnu literaturu, da metodološki korektno evaluira svoj i tuđi rad i pri tome primjeni statističko rezonovanje, da koristi vještine rada na računaru, da organizuje i učestvuje u grupnom radu primjenjujući znanja o grupnim procesima i sl.

Studiranjem na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru snažite sebe neophodnim znanjem i vještinama koje su garant vašeg ličnog integriteta i dostojanstvenog života, u punoj slobodi da se bavite onim što sami izaberete, jednako odgovorni prema emanetima koje ćete nakon okončanja studija preuzeti.

Rukovodilac Departmana za pedagoško-psihološke nauke

Doc. Dr. Amela Muratović

Kontakt: pedagogija.psihologija@uninp.edu.rs

×
Language