Ekonomske i računarske nauke

Poštovani studenti,

Dobrodošli na Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru i naš Departman za ekonomske i računarske Nauke. Naša misija je pružiti vam vrhunsko obrazovanje koje će vas osposobiti za uspeh u dinamičnom svetu ekonomije i informacionih tehnologija.

Studijski program Informatika na Departmanu za računarske nauke predstavlja vrhunsku kombinaciju stručnih i naučnih znanja. Fokusiramo se na programiranje, baze podataka, informacione sisteme, računarske mreže, web dizajn i internet programiranje. Naši studenti imaju priliku usavršiti se kroz potpuno usaglašene programe sa evropskim standardima, omogućavajući im da se lakše integrišu u globalno tržište rada.

Interaktivna nastava i savremeno opremljeni računarski laboratorijumi pružaju vam priliku da steknete praktično iskustvo i veštine neophodne za najatraktivnija zanimanja u svetu informacionih tehnologija. Diplomci našeg departmana uspešno rade širom regije i van nje, a internacionalni karakter departmana omogućava našim studentima da nastave svoje obrazovanje ili započnu karijeru u evropskim zemljama.

Osnovne akademske studije Poslovne Ekonomije pružaju vam sveobuhvatno znanje potrebno za uspešno obavljanje poslova upravljanja u različitim organizacijama. Kroz savremene metode nastave, učenje na daljinu i mentorsko vođenje, stvaramo studente sposobne za analizu finansijskih izveštaja, primenu teorijskih znanja iz preduzetništva i poslovne ekonomije u praksi. Diplomirani ekonomisti sa našeg departmana osposobljeni su da se suoče sa izazovima savremene tranzicione ekonomije.

Studijski program Poslovna Informatika kombinuje informatiku i poslovnu ekonomiju, pružajući studentima teorijsko i praktično znanje o primeni informacionih tehnologija u različitim ekonomskim oblastima. Cilj programa je stvaranje diplomiranih poslovnih informatičara sposobnih za kreativno rešavanje problema i primenu najnovijih tehnika računarstva u poslovnim aspektima. Ovaj program omogućava sticanje veština u oblasti informacionih tehnologija, programiranja, projektovanja i veb dizajna.

Rukovodilac Departmana:

Doc. dr. Samed Jukić

Kontakt: ekonomija.racunarstvo@uninp.edu.rs

×
Language