Prorektor za nauku

prof. dr Muzafer Saračević,

prorektor za nauku

tel/fax: +381 20 316 634

CV

PROREKTOR ZA NAUKU

  • Koordinira naučnim aktivnostima na nivou Univerziteta, koje se tiču razvoja naučno-istraživačkog rada na Univerzitetu. Preduzima sve potrebne mjere za obezbjeđenje uslova za bavljenje naučno-istraživačkim radom i predlaže nadlježnim organima adekvatne modalitete za njegovo unapređenje;
  • Daje odgovarajuće prijedloge i preduzima odgovarajuće mjere za usavršavanje nastavnika i saradnika za sticanje novih i produbljivanje stečenih znanja iz oblasti naučno-istraživačkog rada;
  • Preduzima sve radnje i adekvatne mjere radi stvaranja uslova za stimulisanje mladih istraživača, s ciljem njihovog akademskog napredovanja i optimalnog osposobljavanja za uključenje u realizaciju naučno-istraživačkih djelatnosti i drugih projekata;
  • Kreira i preduzima adekvatne aktivnosti, uključujući i sačinjavanje i podnošenje odgovarajućih prijedloga nadležnim organima Univerziteta, kojima se unapređuje naučni rad na Univerzitetu u cilju unapređenja postojećih znanja i njihove osavremenjene primjene;
  • Najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu rektoru univerziteta. Za svoj rad odgovaran je Senatu i rektoru. Pri obavljanju svojih poslova prorektor za nauku sarađuje s drugim prorektorima, službama, nadlježnim rukovodnim i drugim organima, te nastavnim i drugim osobljem Univerziteta;
  • Za vrijeme mandata prorektor obavlja i poslove nastavnika u odgovarajućem zvanju na predmetima za koje je izabran na univerzitetu. Uslovi za imenovanje, razlozi za razrješenje te postupak imenovanja i razrješenja prorektora utvrđeni su Statutom Univerziteta.
×
Language