Prorektor za kulturu i umjetnost

prof. dr. Fehim Husković,

prorektor za kulturu i umjetnost

tel/fax: +381 20 316 634

CV

Prorektor za kulturu i umjetnost

 • Prati i koordinira realizaciju umjetničko-istraživačkih projekata i projekata u oblasti kulture koje realizira Univerzitet,
 • rukovodi aktivnostima i koordinira aktivnosti utvrđivanja strategije razvoja kulturnog i umjetničko-istraživačkog rada Univerziteta,
 • prati implementaciju strategije razvoja kulture i umjetničko-istraživačkog rada Univerziteta,
 • koordinira apliciranje na umjetničko-istraživačke projekte i projekte u oblasti kulture,
 • rukovodi procesom evaluacije realizacije umjetničko-istraživačkih projekata i umjetničko-istraživačkih postignuća akademskog osoblja i promociji kulture,
 • prati stanje u vezi sa kulturnom i umjetničko-istraživačkom infrastrukturom Univerziteta i predlaže aktivnosti za njeno poboljšanje,
 • prati rad umjetničkih, kulturnih i sportskih događaja na Univerzitetu,
 • u koordinaciji sa Studentskim parlamentom Senatu Univerziteta predlaže plan kulturnih, umjetničkih i sportskih aktivnosti na Univerzitetu,
 • predlaže mjere za stimuliranje mladih umjetnika,
 • predlaže mjere i aktivnosti u pogledu unapređenja umjetničko-istraživačkog kadra,
 • učestvuje u izradi izvještaja o radu Univerziteta,
 • obavlja i druge poslove po ovlašćenju rektora.
×
Language