Upis 2022/2023
UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI

INFORMACIJE O UPISU

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru odobrava upis studenata u prvu godinu četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija (240 ESPB), školske 2022/2023., na sljedećim departmanima:

Pravo upisa na prvu godinu studija imaju kandidati  sa završenom srednjom školom u trajanju od četiri godine. Rang lista primljenih kandidata ostvaruje se na osnovu  uspjeha iz srednje škole i rezultata testa provere opštih znanja i testa specifičnih znanja.

Student po okončanju četvrte studijske godine, polaganjem završnog ispita, stiče diplomu o završenom prvom stepenu visokog obrazovanja (240 ESPB).
Po završetku akademskih studija prvog nivoa studenti mogu upisati master studije u trajanju od jedne studijske godine, odnosno drugi stepen visokog obrazovanja (60 ESPB).

Po okončanju drugog stepena kandidati mogu upisati doktorske studije za sticanje zvanja doktor nauka- Ph.D. u trajanju od tri studijske godine (180 ESPB).

JUNSKI UPISNI ROK

–          Predaja dokumentacije: od 13. juna do 07. jula ;

–          polaganje testa provere opštih znanja i testa specifičnih znanja obaviće se 8. jula ;

–          rezultati prijemnog ispita:.12. jula ;

–          upis primljenih kandidata vršiće se u periodu od 12. do 17. jula.

SEPTEMBARSKI UPISNI ROK

 

–          Predaja dokumentacije: od 22.08. do 16.09. ;

–          polaganje testa provere opštih znanja i testa specifičnih znanja obaviće se 17. septembra ;

–          rezultati prijemnog ispita: 19. septembra ;

–          upis primljenih kandidata vršiće se u periodu od 19. septembra do 01. oktobra

PRAVO ŽALBE

Nakon objavljene rang liste, kandidati imaju pravo žalbe u roku od 24 sata od objavljivanja liste primljenih kandidata.

POSTUPAK PRIJAVE

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima završeno srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine.

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose  Studentskoj službi Univerziteta originalne primjerke ili overene fotokopije sledećih dokumenata:

1.      Svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole,

2.      Diploma o stečenom srednjem obrazovanju,

3.      Izvod iz matične knjige rođenih,

4.      Dokaz o uplati naknade za polaganje testa provere opšteg znanja i testa specifičnih znanja,

5.      Prijavni list koji se dobija u Studentskoj službi.

Kandidat na prijemni ispit donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš.

 

UPIS

Kandidat koji stekne pravo na upis podnosi:

1.      Svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole, orginalna dokumenta;

2.      Diploma o stečenom srednjem obrazovanju, orginalan dokument;

3.      Izvod iz matične knjige rođenih, orginalan dokument;

4.      Dvije fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;

5.      Dokaz o uplati troškova upisa,

6.      Dokaz o uplati prve rate troškova školarine ili cjelokupnog iznosa.

Više informacija možete dobiti na sledećim adresama:

Novi Pazar | ul. Dimitrija Tucovića bb | +381 20 316-634

Pančevo | ul. Svetog Save 60 A  | +381 64 8891524; +381 13 377 407

Niš | Bul. Sv. cara Konstantina 80- 86 |  +381  18 550 111;  550 033

Preševo | ul. 15. novembar bb | +381 60 8892036; +381 69 655224

×
Language