Studiranje u inostranstvu

Erazmus+ program omogućava studentima odlazak na stipendirane mobilnosti – studentske razmene i stručne prakse koje se mogu realizovati u bilo kojoj zemlji koja učestvuje u programu. 

Studenti svih nivoa studija, osim studenata prve godine prvog stepena osnovnih studija, imaju mogućnost odlaska na studentske razmene u inostranstvu. 

Studentske razmene traju od 3 (mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse) do 6 (mobilnost studenata u svrhu studiranja) meseci. Razmene su osmišljene tako da studenti pohađaju predavanja i polažu ispite, tj. ostvare odgovarajuće ESPB koji se priznaju po povratku na matičnu instituciju u Srbiji. Stručne prakse služe za sticanje i razvijanje praktičnih znanja i veština kroz rad u inostranim ustanovama, organizacijama i kompanijama.

Erasmus+ studenti dobijaju mesečnu stipendiju, kao i refundaciju putnih troškova. Stipendija zavisi od države u kojoj je kandidat.

Postupak za studente koji planiraju da studiraju u inostranstvu i nakon povratka iz razmene uključuje nekoliko ključnih koraka i pravila:

Pre odlaska na razmenu:

  • Dogovor sa akademskim koordinatorom: Studenti biraju predmete u dogovoru sa akademskim koordinatorom na svom odseku, a pred odlazak potrebno je dostaviti Uverenje o položenim ispitima na Univerzitetu u Novom Pazaru.
  • Ugovor o učenju: Sastavlja se u digitalnom obliku, sadrži predmete koje student planira da sluša i polaže u inostranstvu, a usaglašava se sa ekvivalentima na Univerzitetu u Novom Pazaru.
  • Formular za studente na razmeni: Neophodno ga je popuniti za evidentiranje i poslati Kancelariji za međunarodnu saradnju.
  • Regulisanje statusa studenta: Studenti ne gube status studenta tokom razmene i trebaju regulisati svoj status u studentskoj službi pre odlaska.

 

Nakon povratka sa razmene:

  • Priznavanje položenih ispita: Studenti trebaju predati određenu dokumentaciju Kancelariji za međunarodnu saradnju, uključujući kopiju uverenja o položenim ispitima i Ugovora o učenju. Ispiti položeni tokom razmene priznaju se u skladu sa Pravilnikom o mobilnosti studenata i priznavanju ESPB, bez potrebe upisivanja u indeks.
  • Popunjavanje kratkog upitnika o mobilnosti od Evropske komisije koji ćete dobiti putem imejla. 

 

Za detaljnije informacije, posetite sledeće linkove:

– Lista univerziteta sa ostvarenom saradnjom

– Pre odlaska na razmenu

– Po povratku sa razmene 

– Uputstvo za prijavu na konkurs 

– Često postavljana pitanja

×
Language