Univerzitet u Novom Pazaru u okviru programa mobilnosti Erasmus+ objavljuje konkurs za stipendiranje mobilnosti studenata

Univerzitet u Novom Pazaru u okviru programa mobilnosti Erasmus+ (projekat K131 2023) objavljuje konkurs za stipendiranje mobilnosti studenata u svrhu studiranja na univerzitetima  Erasmus+ programskih zemalja. (LINK)

×
Language