Koordinator za međunarodnu saradnju UNINP, prof. dr. Ergin Hakić u posjeti Internacionalnom Vizyon univerzitetu u Gostivaru, Sjeverna Makedonija.

Koordinator za međunarodnu saradnju UNINP, prof. dr. Ergin Hakić u posjeti Internacionalnom Vizyon univerzitetu u Gostivaru, Sjeverna Makedonija.

Tokom posjete, prof. Hakić je imao intenzivne radne sastanke s upravom univerziteta : Rektor prof. dr. Ahmet Vecdi CAN, predsjednik senata prof. dr. Fadil Hoca, kao i sa prorektorima za međunarodnu saradnju, nastavu i istraživanje, gdje se razgovaralo o projektima od zajedničkog interesa.

Između dvije institucije je potpisan sporazum o saradnji. Osim toga, dogovoreni su i konkretni planovi za buduće projekte koji će omogućiti razmjenu znanja, resursa i iskustava između ove dvije ugledne akademske institucije u regionu.

Ova saradnja će donijeti korist kako studentima, tako i istraživačima, u domenu globalne razmjene ideja i inovacija u oblasti obrazovanja i nauke.

Na pomenutom univerzitetu se nalaze četiri studenta sa UNINP-a, koja učestvuju na projektu Erasmus+ “BLENDED INTENSIVE PROGRAM“ The Impact of Digital Transformation with Special Emphasis on Social Media Platforms in Enabling the Spread of Hate Speech”, koji se održava od 13.-18. maja 2024. godine na IVU u Gostivaru.

×
Language