U okviru Erasmus+ programa razmjene studenata, studentice Departmana za pravne nauke UNINP, Ajla Mašović i Lejla Smailović pohađaju ljetnji semestar treće godine na Istanbul Aydin univerzitetu u Turskoj.

U okviru Erasmus+ programa razmjene studenata, studentice Departmana za pravne nauke UNINP, Ajla Mašović i Lejla Smailović pohađaju ljetnji semestar treće godine na Istanbul Aydin univerzitetu u Turskoj.

Tokom studiranja na Istanbul Aydin univerzitetu pratit će nastavu na engleskom jeziku, uzet će učešće u mnogobrojnim erasmus nastavnim i vannastavnim aktivnostima pod mentorstvom kancelarije za međunarodnu saradnju, imat će priliku da steknu međunarodno iskustvo i praksu internacionalnog karaktera, kao i izuzetnu mogućnost za razvijanje interakcijskih sposobnosti, kulturoloških novina i međuljudskih vještina, a na kraju realizovane razmjene dobit će sertifikat o uspješnom završenom programu.

×
Language