Kancelarija za međunarodnu saradnju UNINP na sjednici uprava i službi za međunarodnu saradnju samostalnih visokoškolskih ustanova pod organizacijom Nacionalne fondacije Tempus, u Beogradu.

Kancelarija za međunarodnu saradnju UNINP na sjednici uprava i službi za međunarodnu saradnju samostalnih visokoškolskih ustanova pod organizacijom Nacionalne fondacije Tempus, u Beogradu.

Predstavnici Univerziteta koji su uzeli učešće u radu sjednice su bili: coordinator za međunarodnu saradnju, Prof. dr. Erginom Hakić i administrator kancelarije za međunarodnu saradnju, msc. Nedim Pašović.

Na sjednici je bilo riječi o digitalizaciji Erasmus+ programa, sprovođenju Incijiative evropska studentska kartica na viskokoškolskim ustanovama u Srbiji, kao i mogućnosti u okviru inicijative Studiraj u Srbiji.

Na marginama sastanka obavljeni su razgovori sa rukovodiocima nacionalne agencije Tempus kojima je upućen poziv da posjete Univerzitet u Novom Pazaru u cilju unapređenja saradnje na polju razmjene nastavnog osoblja i studenata.

×
Language