Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Pazaru uzela aktivno učešće na radionici za pripremu KA2 projekata partnerstava, fokusiranih na oblasti opšteg, stručnog i visokog obrazovanja.

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Pazaru uzela aktivno učešće na radionici za pripremu KA2 projekata partnerstava, fokusiranih na oblasti opšteg, stručnog i visokog obrazovanja.

Ovaj značajan događaj vodila je Nacionalna Fondacija Tempus, a održan je u njihovim prostorijama u Beogradu. Univerzitet u Novom Pazaru predstavljao je referent za međunarodnu saradnju UNINP-a, Msc. Nedim Pašović.

Radionica je okupila predstavnike visokoškolskih ustanova, srednjih i osnovnih škola iz cijele Srbije, kao i brojne aktere iz različitih nevladinih organizacija, a svi zajedno usmereni na unapređenje i razvoj obrazovnog sistema. Ova prilika omogućila nam je da se upoznamo sa najnovijim trendovima i praksama u oblasti obrazovanja, ali i da uspostavimo nove kontakte koji će, nadamo se, prerasti u dugoročne partnerske odnose.

Kroz razmjenu iskustava i ideja, Kancelarija za međunarodnu saradnju je pokazala kako Univerzitet u Novom Pazaru teži ka kontinuiranom razvoju i jačanju kapaciteta u svim segmentima obrazovanja. Učestvovanje na ovakvim radionicama dokaz je naše posvijećenosti međunarodnoj saradnji i otvorenosti prema novim projektima koji podstiču inovacije i napredak.

Zahvaljujemo Nacionalnoj Fondaciji Tempus na sjajnoj organizaciji i radujemo se budućim projektima i saradnji koja nas čeka!🤝

×
Language