erasmus-2021-2027-more-people-to-experience-learning-exchanges-in-europe_Erasmus-
Konkurs za mobilnost studenata i profesora u okviru Erazmus + programa EU na Univerzitetu u Alžiru i Fakultetu za Crnogorski jezik i književnost u Crnoj Gori u akademskoj 2019/2020.

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru u okviru programa mobilnosti Erazmus + objavljuje konkurs za stipendiranje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja. Konkursom je predviđena dodjela 6 studentskih stipendija za studijski boravak na Univerzitetu El Oued u Alžiru (3 stipendije), na Fakultetu za crnogorski jezik  i književnost u Crnoj Gori (2 stipendije) i na Univerzitetu Goce Delčev […]

Eras
Predstavnici IUNP-a na Erasmus+ kontakt seminaru u Tirani

Prof. dr Amela Lukač Zoranić, prorektor za nastavu i međunarodnu saradnju, boravi na dvodnevnom Erasmus+  kontakt seminaru,  24.-25.10. 2019. uTirani, Albanija, u organizaciji Evropske komisije. Seminar je okupio 200 učesnika sa visokoškolskih institucija  iz 34 Erasmus + programske zemlje (UK, Francuska, Italija, Španija, Portugal, Srbija, Grčka, Turska i dr.) i partnerskih zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, […]

uni
U okviru Erazmus + KA107 projekta potpisan Interinstitucionalni ugovor izmedju Univerziteta u Crnoj Gori i Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru

Dana 24.09.2019. godine Prorektorica Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru prof.dr Amela Lukač-Zoranić susrela se sa prorektoricom Univerziteta u Crnoj Gori prof.dr Natašom Kostić kako bi dogovorile pojedinosti realizacije Erazmus+ projekta te Interinstitucionalnog ugovora. Obzirom da je ugovorom predvidjena razmjena studenata i  nastavnog osoblja između ove dvije visokoškolske ustanove, na sastanku je postignut dogovor da će […]

erasmus-2021-2027-more-people-to-experience-learning-exchanges-in-europe_Erasmus-
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru dobio dva Erasmus+ projekta

  U okviru opšteg poziva za projekte Erazmus + iz oblasti visokog obrazovanja koje je raspisala Fondacija Tempus u 2019. godini, Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru su odabrana dva projekta za finansiranje koja će trajati od 2019. do 2021. godine. Projekti koji će Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru realizovati tiču razmjene studenata i nastavnika između […]

×
Language