Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru potpisao sporazum o akademskoj saradnji sa Univerzitetom HITIT

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru je 24.06.2021. godine potpisao sporazum o akademskoj saradnji sa Univerzitetom HITIT u Çorumu, R. Turska. Ispred dve visokoškolske institucije, sporazum su potpisali predstavnici Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, rektor, prof.dr Suad Bećirović i Univerziteta HITIT, direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju, prof.dr. Murat Yilmaz.

UNINP izražava zadovoljstvo uspješnom međunarodnom saradnjom koja će omogućiti povezivanje profesora i studenata kao i naučnih, nastavnih i vannastavnih aktivnosti kroz učešće u programu Erasmus+, te kroz organiziranje zajedničkih simpozijuma, međunarodnih konferencija i naučno-istraživačkih projekata.

 

×
Language