Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru potpisao sporazum o akademskoj saradnji sa Univerzitetom u Klagenfurtu

Vodeći svjetski univerziteti odabrali su Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru kao partnera za saradnju, prepoznavši kvalitet rada ove visokoobrazovne institucije.

Sporazum o akademskoj saradnji između Univerziteta u Klagenfurtu i UNINP-a potpisali su rektori Univerziteta u Klagenfurtu, prof.dr Oliver Vitouch i UNINP-a, prof.dr Suad Bećirović.

UNINP izražava zadovoljstvo uspješnom međunarodnom saradnjom koja će omogućiti povezivanje profesora i studenata kao i naučnih, nastavnih i vannastavnih aktivnosti kroz učešće u programu Erasmus+, te kroz organiziranje zajedničkih simpozijuma, međunarodnih konferencija i naučno-istraživačkih projekata.

 

×
Language