Uspješno nastavljena saradnja UNINP-a i Međunarodnog balkanskog univerziteta

Uspješno nastavljena saradnja UNINP-a i Međunarodnog balkanskog univerziteta kroz Erasmus+ program razmjene nastavnog osoblja. Tim povodom je UNINP posjetio prof.dr Laze Tripkov. Prof.dr Laze Tripkov će na UNINP-u boraviti nekoliko dana u svrhu izvođenja nastave na Departmanu umjetnosti, studijski program grafički dizajn.

Ovakav vid razmjene omogućio je program #Erasmus+. Pored razmjene nastavnog i administrativnog osoblja, Erasmus+ omogućava razmjene studenata u svim partnerskim i programskim državama sa kojima UNINP ima potpisanu saradnju.

 

×
Language