Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru potpisao sporazum o akademskoj saradnji sa Univerzitetom Hercegovina u Mostaru, Bosna i Hercegovina

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru je 23.06.2021. godine potpisao sporazum o akademskoj saradnji sa Univerzitetom Hercegovina u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Ispred dve visokoškolske institucije, sporazum su potpisali predstavnici Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, rektor, prof.dr Suad Bećirović i Univerziteta Hercegovina, rektor, prof.dr. Ivica Radovanović.

UNINP izražava zadovoljstvo uspješnom međunarodnom saradnjom koja će omogućiti povezivanje profesora i studenata kao i naučnih, nastavnih i vannastavnih aktivnosti kroz učešće u programu Erasmus+, te kroz organiziranje zajedničkih simpozijuma, međunarodnih konferencija i naučno-istraživačkih projekata.

 

×
Language