Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru je u okviru Erasmus+ programa učestvovao u aktivnostima transnacionalne saradnje (TCA) u Pragu

Kancelarija za međunarodnu saradnju Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru je učestvovala u “Growing with International Credit Mobility” aktivnostima transnacionalne saradnje (TCA) u Pragu.

Erasmus+ “Growing with International Credit Mobility” aktivnosti transnacionalne saradnje (TCA) su u organizaciji češke nacionalne Erasmus+ agencije održane u Pragu 23.11.-25.11.2021. godine. Tim povodom je Kancelarija za međunarodnu saradnju UNINP-a podijelila uspješna iskustva u realizaciji razmjene studenata i profesora, te imala priliku predstaviti rezultate rada UNINP-a univerzitetima iz Evropske unije, Turske i zapadnog Balkana.

×
Language