Na Univerzitetu u Novom Pazaru održana je međunarodna naučna konferencija pod nazivom Promjene u jeziku, književnosti i umjetnosti pod uticajem savremenih tehnologija

Na Univerzitetu u Novom Pazaru održana je međunarodna naučna konferencija pod nazivom Promjene u jeziku, književnosti i umjetnosti pod uticajem savremenih tehnologija, u organizaciji Departmana za umjetnost i filološke nauke.

Skup su otvorili rektor, prof. dr. Suad Bećirović, i rukovodilac Departmana za umjetnost i filološke nauke, doc. dr. Kimeta Hamidović. Plenarna predavanja održali su prof. dr. Almedina Čengić, prof. dr. Džemil Bektović i prof. dr. Jasmin Hodžić.

Na konferenciji, koja je realizovana putem jedne centralne i dvije paralelne sesije, svoja naučna dostignuća predstavila su 26 eminentnih lingvista, književnika, metodičara i umjetnika iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije i Turske.

Navedene tri sesije su podeljene na osnovu 3 tematske celine:

1. umjetničko stvaralaštvo u digitalnom okruženju, s posebnim osvrtom na uticaj digitalizacije na kreativnost, uticaj savremenih medija na proces kreiranja javnog mjenja, kao i na inovativne tehnološke trendove;

2. učenje jezika uz pomoć kompjutera, u okviru koje su obrađene teme o mašinskom prevođenju, problemima prevođenja kulturnospecifičnih elemenata sa maternjeg na strani jezik i obrnuto, uticaju savremenih tehnologija na stvaranje internet neologizama i nestandardnih idioma u bosanskom i crnogorskom jeziku, kao i o usporavanju ili pak pospešivanju razvoja govora;

3. pismenost u doba digitalizacije, koja je obuhvatila književnost na društvenim mrežama, mogućnosti savremenih tehnologija u izgradnji multimedijalnih i intermedijalnih sadržaja, oneobičavanje iskaza u čet komunikaciji i modernizaciju nastave stranih jezika.

Skupu su prisustvovali rektor, prorektori, rukovodioci Departmana, menadžeri, rukovodioci stručnih službi, profesori, asistenti, predstavnici Studentskog parlamenta i studenti.

×
Language