Predstavnici UNINP-a na Haliç univerzitetu u Turskoj

Predstavnici Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, predsjednica prof. dr Elma Elfić Zukorlić i prorektorica za nastavu, prof. dr Amela Lukač Zoranić, posjetile su 10. 09. 2021. godine Haliç univerzitet u Istanbulu, Turska. Tom prilikom, održan je sastanak sa rektorom Haliç univerziteta, prof. dr Melih Bulu, na kojem se razgovaralo o vidovima saradnje ove dvije visokoobrazovne institucije. Saradnja Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i Haliç univerziteta ogledaće se u razmjeni studenata i nastavnog osoblja, zajedničkim projektima, seminarima, konferencijama i ostalim vidovima saradnje od međusobnog značaja.

 

×
Language