Predložene teme / Topics

1. Umjetničko stvaralaštvo u digitalnom okruženju

2. Slika i riječ – komparativna sagledavanja i historijske naracije

3. Učenje jezika uz pomoć kompjutera (CALL)

4. Uticaj tehnologije na umjetničke prakse i obrazovanje

5. Da li smo još uvijek humanističko društvo?

6. Pismenost u doba digitalizacije

1. Artistic creativity in the digital environment

2. Image and word – comparative observations and historical narratives

3. Computer-assisted language learning (CALL)

4. The impact of technology on artistic practices and education

5. Are we still a humanistic society?

6. Literacy in the age of digitalization

×
Language