Odbor / Committee

ORGANIZACIONI ODBOR / ORGANIZATIONAL COMMITTEE:

doc. dr Kimeta Hamidović;

prof. dr BranislavaVasić Rakočević;

prof. dr Amela Lukač Zoranić;

prof. dr Samina Dazdarević;

prof. dr Džemil Bektović;

doc. dr Emilija Mančić;

doc. dr Jelena Lekić;

doc. Asmir Husović;

doc. Emina Čorić;

MA Davud Turković;

MA Šejla Garčević;

MA Sunaj Hadžija;

MA Albina Merjem Plojović;

MA Iza Maljevac;

MA Rejhana Selmanović;

MA Fahreta Fijuljanin;

MA Nejira Beširović;

MA Elma Redžović;

MA Almina Beganović.

NAUČNI ODBOR / SCIENTIFIC COMMITTEE:

prof. dr Fehim Husković;

prof. dr Marija Krivokapić;

prof. dr Laze Tripkov;

prof. dr Toni Vasić;

prof. dr Aleksandar Dunđerović;

prof. dr Jasmina Ahmetagić;

prof. dr Armela Panajoti;

prof. dr Bledar Toska;

prof. dr Jasmin Hodžić;

prof dr Kemal Džemić;

prof. dr Jahja Fehratović;

prof. dr Ahmed Bihorac;

prof. dr Alen Kalajdžija;

prof. dr Refik Sadiković.

×
Language