Plenarni govornici / Keynote speakers

prof. dr Almedina Čengić, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

     Ambivalentna uloga medija i multimedija u nastavi maternjeg jezika i književnosti

prof. dr Džemil Bektović, Međunarodni balkanski univerzitet u Skoplju

     Postmoderna tumačenja slike i njene implikacije u digitalnom svijetu

prof. dr Jasmin Hodžić, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu

     Vještački vs. prirodni jezik: Kur’anski diskurs o prirodnoj i vještačkoj inteligenciji

prof. dr. Almedina Čengić, Faculty of Philosophy, University of Sarajevo

     The ambivalent role of media and multimedia in the teaching of mother language and literature

prof. dr. Džemil Bektović, International Balkan University, Skopje

     Postmodern interpretations of the image and its implications in the digital world

prof. dr. Jasmin Hodžić, Institute of Language, University of Sarajevo

     Artificial vs. natural language: Discourse of Qur’an about natural and virtual intelligence

×
Language