Potpisan protokol o saradnji između između Eğitim Konfederasyonu & Uniacademy Eğitim Hizm. San. Tic. Ltd. Şti i IUNP-a

Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru dana 03.07.2018.g.,  potpisan je Protokol o obrazovnoj saradnji između  Eğitim Konfederasyonu & Uniacademy Eğitim Hizm. San. Tic. Ltd. Şti i Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Dve institucije će sarađivati na području obrazovanja i istraživanja u oblastima od zajedničkog interesa. Protokol o saradnji se odnosi na razmjenu studenata i nastavnog osoblja kao i reazaciju zajedničkih projekata. Obe instituciuje  će potsticati direktan kontakt i saradnju između nastavnog osoblja, odsjeka, istarživačkih institucija i studenata. Potpisivanje ovakvih sporazuma je veoma značajno jer se na taj način otvaraju granice znanja i podstiče mobilnost studenata i profesora.

Protokol je, ispred IUNP-a, potpisala prorektorica, prof.dr. Amela Lukač Zoranić, dok je ispred Eğitim Konfederasyonu & Uniacademy Eğitim Hizm. San. Tic. Ltd. Şti protokol potpisao  prof.dr. Ali Ilseven.

 

×
Language