Na Univerzitetu u Novom Pazaru održano prvo Hackathon takmičenje.

Na Univerzitetu u Novom Pazaru održano prvo Hackathon takmičenje.

Takmičenje je svečano otvorio rukovodilac Departmana za ekonomske i računarske nauke, prof. dr. Samed Jukić, dok je zatvaranje takmičenja upriličio rektor, prof. dr. Suad Bećirović.

Hackathon je takmičenje u programiranju gdje timovi rade na rješavanju odreðenih problema ili razvijaju projekte u ograničenom vremenskom periodu.

Sedam timova iz različitih dijelova regiona je uzelo učešće, demonstrirajući širinu interesovanja i potencijala mladih u oblasti tehnologije i programiranja.

Takmičarima je bilo obezbijeðeno sve što im je bilo potrebno za neometan rad tokom 24 sata trajanja hackathona, s ciljem pružanja optimalnih uslova za razvoj ideja i projekata.

Univerzitet u Novom Pazaru se zahvaljuje IT kompanijama BITConex i Next, koje su podržale ovaj dogaðaj svojim angažmanom i doprinosom, omogućivši tako da takmičenje bude uspješno organizovano. Posebna zahvalnost mentorima koji su bili uz kandidate, pružali im pomoć i podršku i članovima Komisije Hackathona koji su ocjenjivali rad i trud učesnika.

×
Language