Predavanja na smjeru za psihologiju

                           O B A V J E Š T E NJ E

Predavanja na smjeru za psihologiju biće po sljedećem rasporedu:

25.12.2014.

13:00 – 16:15 h Klinička psihologija

16:30 – 19:30 h Fiziološke osnove psihičkog života

26.12.2014.

09:00 – 12:00h Klinička psihologija

15:00 – 18:15 h Fiziološke osnove psihičkog života

Leave a comment

×
Language