Ekonomske nauke

Dobro došli na Departman za ekonomske nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru!

Na Departmanu za ekonomske nauke postoje dva studijska programa: Poslovna ekonomija i Poslovna informatika.

Osnovne akademske  studije se izvode u toku četiri školske godine, odnosno osam semestara, a ukupan obim studija je 240 ESPB. Ukupno angažovanje studenta sastoji se od aktivne nastave, samostalnog rada, kolokvija, ispita, stručne prakse i završnog rada. Osnovne akademske studije sastoje se iz obaveznih i izbornih predmeta, čijim se savladavanjem  obezbjeđuju  neophodna  znanja i vještine za sticanje odgovarajućeg akademskog zvanja. U nastavi se primjenjuju savremene metode, koje uključuju interaktivno učenje, učenje na daljinu, korišćenje savremenih računarskih programa, mentorsko vođenje, posjete naučno-istraživačkim  i privrednim organizacijama. Nastavnici i saradnici koriste pozitivna iskustva srodnih studijskih  programa  u nastavi, organizuju  predavanja  gostujućih nastavnika i sl.

Osnovne   akademske   studije Poslovne ekonomije imaju svrhu da studentima pruže sve elemente  potrebne  da  kvalitetno  obavljaju  poslove  srednjeg  i  višeg  nivoa  upravljanja  u različitim   organizacijama,   razumijevanje   i   analizu   finansijskih   izveštaja   te   primjenu teorijskih  znanja iz preduzetništva  i poslovne  ekonomije  u praksi. Svrha realizacije studija ekonomije jasno je formulisana i kroz strukturu programa, odnosno niz teorijskih i aplikativnih predmeta, od opšte-obrazovnih do usko-specijalističkih.  Student po završetku osnovnih studija Poslovne ekonomije stiče obrazovanje kojim je osposobljen da razumije probleme i rješava postavljene zadatke u savremenoj tranzicionoj ekonomiji primjenjujući nove ekonomske modele i iskorišćavajući potencijal savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija na najbolji način. Studije Poslovne ekonomije omogućavaju   uspješno   obavljanje   ekonomskih   poslova   u najširem spektru privrednih, naučnih, vladinih  i  nevladinih  organizacija.

Svrha studijskog programa Poslovna informatika jeste obrazovanje studenata iz oblasti primjenjene informatike i poslovne ekonomije, koje obezbeđuje sticanje teorijskih i praktičnih znanja o primjeni savremenih informatičkih koncepata u oblastima računovodstva, finansija, bankarstva, menadžmenta, marketinga, preduzetništva, inovacija, kao i brojnih drugih oblasti u skladu s potrebama privrede, odnosno društva. Cilj studijskog programa jeste da student stekne sposobnost za kreativnu primjenu najnovijih tehnika računarstva i informatike u ekonomskim oblastima. Osim toga, cilj ovog programa je stvaranje diplomiranog poslovnog informatičara koji će biti sposoban i uspješan u primjeni stečenih znanja i vještina u oblasti informacionih tehnologija, programiranja, projektovanja i veb dizajna. Biće osposobljen za kreativno rješavanje problema, donošenje i sprovođenje odluka u različitim oblastima poslovanja u najširem smislu riječi, kroz primjenu poslovne informatike.

Na Departmanu za ekonomske nauke studentima se pruža mogućnost da uključe svoje kreativne sposobnosti, razviju kritički pristup  prema  rezultatima rada, ovladaju različitim   praktičnim vještinama neophodnim za obavljanje profesije. Na taj  način  se  ostvaruje  osnovni  cilj studijskih programa, koji se ogleda u obezbjeđivanju kvalitetnog obrazovnog procesa,  tokom kog studenti stiču kompetencije i akademske vještine, neophodne za bavljenje profesijom ili za nastavak obrazovanja na višem nivou studija.

 Rukovodilac Departmana za ekonomske nauke

Doc. dr. Jasmina Nikšić

Kontakt:d.ekonomija@uninp.edu.rs

×
Language