Ekonomske nauke
Poštovani studenti,

Dobrodošli na Departman za  Ekonomske nauke.

Poštovani,

Departman za ekonomske nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru je naučno-obrazovna ustanova koja postoji od osnivanja Univeziteta i predstavlja prvi visokoobrazovni centar iz oblasti ekonomije u Sandžaku, koji je ’90tih godina predstavljao ekonomsko čudo koje je zahtjevalo sve više obrazovanih stručnjaka iz oblasti ekonomije.

Ono što ovaj Departman čini posebnim jeste sopstveni kadar profesora, nastavnika i asistenata koji su studentima Departmana za ekonomske nauke na raspolaganju svakog dana u toku predavanja i vježbi tokom oba semestra. Studenti mogu zakazati konsultacije sa svim predmetnim nastavnicima i time lahko otkloniti prepreke na koje mogu naići tokom savladavanja planova i programa.

Pored redovnih profesora, studenti ovog Departmana imaju mogućnost slušati predavanja eminetnih profesora iz oblasti ekonomije iz zemalja u regionu, kao i profesora sa drugih univerziteta u Srbiji, a zahvaljujući potpisanoj saradnji sa većim brojem stranih i domaćih univerziteta i instituta.

Departman za ekonomske nauke ima dobru saradnju sa privrednicima u Sandžaku, Srbiji i u regionu, te se na taj način omogućava našim studentima da obavljaju stručnu praksu u mnogim uspješnim i poznatim firmama.

Departman se može pohvaliti udžbenicima čiji su autori predmetni profesori, a koji su dostupni u univerzitetskoj biblioteci. Departman za ekonomske nauke izdaje časopis “Ekonomski izazovi” koji je registrovan od strane Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja i koji je kategorizovan u grupu časopisa od međunarodnog značaja, a tu je i časopis naših studenata “Studentski izazovi“. Pomenuti časopisi omogućavaju studentima da se tokom studija susretnu sa pisanjem naučnih radova i savladaju metodologiju pisanja istih.

Departman za ekonomske nauke jednom godišnje organizuje naučne konferencije i međunarodne naučne konferencije u saradnji sa drugim depratmanima i univerzitetima čiji se naučni radovi objavljuju u međunarodno priznatim časopisima.

Ovakav pristup studentima garantuje uspjeh naših diplomaca, te oni bivaju prepoznati kao referentni ekonomisti na tržistu, bilo kao samostalni privrednici ili kao dio javnog, bankarskog ili privatnog sektora. Naši diplomci su obučeni da se susretnu sa svim nevoljama i problemima procesa tranzicije kroz postulate koji omogućavaju maksimiziranje profita uz poštivanje svih zakonskih i etičkih normi.

Dokaz svega navedog jesu dvanaest uspješnih generacija studenata koje je izveo ovaj Departman i koji su danas najbolji ambasadori Departmana za ekonomske nauke i Internacionalnog univerziteta, zaspošljeni u javnom, privatnom i bankarskom sektoru. Dobro došli…

 

Kontakt: j.pljakic@uninp.edu.rs

×
Language