Ekonomske nauke

 

  1. Uvodna reč rukovodioca departmana 
  2. Istorija i razvoj departmana 
  3. Studijski programi (OAS, MAS, DAS) 
  4. Nastavni kadar 
  5. Publikacije departmana 
  6. Sistem za e-učenje   
  7. Vesti sa departmana                     

 

Departman za Ekonomske nauke je od samog početka integralni dio Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru kao zasebna cjelina, odnosno departman. Od nastanka Univerziteta  do danas, Departman za Ekonomske nauke je školovao 12 generacija ekonomista.

Upravo su tih 12 generacija diplomiranih ekonomista, od samog početka, uzeli aktivno učešće u samim privrednim i akademskim tokovima, upotpunjujući kako menadžersko/ekonomsku strukturu javnog sektora, tako uzimajući aktivnu ulogu i ključne pozicije u bankarskom, akademskom i privatnom sektoru.

Danas najveći deo kadra Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru, čine upravo bivši studenti a sada naučni istraživači i predavači na Departmanu za ekonomske nauke i ostalim departmanima ali i na nekim drugim Univerzitetima.

Slobodno možemo reći da je veliki deo privrednog sektora uprkos ekonomskoj krizi 2008. godine, u zadnjih dvanaest godina doživio ogromnu transformaciju u administrativnom, tehnološkom, knjigovodstvenom, menadžerskom i pre svega kvalitativnom smislu.

Način na koji se obučavaju studenti i sprovodi naučno nastavni plan i program, uz primjenu savremenih tehnologija, osigurava da će studenti biti pripremljeni da se ili kao zasebni privrednici ili kao deo javnog, bankarskog ili privatnog sektora suoče sa svim nevoljama i nedaćama procesa tranzicije kroz postulate koji omogućavaju i maksimiziranje profit, uz poštivanje svih zakonskih i etičkih normi.

Studirajte ekonomske nauke na smjeru poslovna ekonomija, na našem i tvom Univerzitetu.

 

Rektor,

Univerziteta u Novom Pazaru

Prof. Dr Suad Bećirović

Leave a comment

×
Language