Pravne nauke – nastavni kadar

Spisak nastavnog osoblja na Departmanu za Pravne nauke

Profesori Asistenti/Saradnici u nastavi
 1. Dečković K. Samra
 2. Rejhan R. Kurtović
 3. Bećirović-Alić M. Maida
 4. Ivanović B. Aleksandar
 5. Dapčević- Marković Đ. Ljiljana
 6. Nikšić L. Jasmina
 7. Osmančević R. Enes
 8. Međedović H. Enver
 9. Nicević Z. Muamer
 10. Hakić Ergin
 11. Kurtović Nazim
 

 

 1. Zukorlić M. Usame
 2. Šaćirović I. Dženis
 3. Kadrija Ševal
 4. Šačić Latif
×
Language