Nastavni kadar

Spisak nastavnog osoblja na Departmanu za pedagoško-psihološke nauke

 

Profesori Asistenti/ Saradnici u nastavi
 1. Mustafa R. Fetić
 2. Vedat B. Bajrami
 3. Vesna M. Srdić
 4. Marinko S. Savić
 5. Admir M. Muratović 
 6. Radomir M. Čolaković
 7. Muradif S. Hajder 
 8. Amela B. Muratović
 9. Semrija Ć. Smailović
 10. Muradif S. Hjder
 11. Ilma R. Kujović
 12. Ibro M. Skenderović
 13. Almedina Numanović

Gostujući profesori

 1. Doc. dr Ibrahim Neziri

 

 1. Mina Lj. Mavrić
 2. Elvira I. Mekić
 3. Bahra M. Plojović
 4. Alma R. Čolović- Medjedović
 5. Sibela Hamidović
 6. Maida Bećirović
×
Language