Pedagoško-psihološke nauke
Poštovani studenti,

Dobrodošli na Departman za pedagoško/psihološke nauke.

Osnovna  misija Internacionalnoga univerziteta kao prve visokoškolske obrazovne ustanove u Sandžaku, a time i  Departmana za pedagoško-psihološke nauke, pružanje kvalitetnog obrazovanja, naučno-istraživački rad i stručno  usavršavanje visokokvalificiranog kadra, posebno na polju vaspitno-obrazovnog rada i savremenih psiholoških  istraživanja. Departman svojim javnim djelovanjem radi na unapređenju zajednice kroz saradnju sa obrazovnim institucijama iz susjedstva, podstičući okruženje na kreativno, objektivno i kritičko promišljanje, a što je preduslov kvaliteta i sigurnog uspjeha. Vizija Departmana za pedagoško-psihološke nauke je da postizanjem visokog stepena intelektualnog razvoja, na oba studijska programa, doprinese prosperitetnijem i bržem razvoju društva na svim poljima. Na kraju poruka svim potencijalnim studentima: Znanje je kadkada skupo, ali neznanje je skuplje i opasnije.

kontakt za informacije: d.pedagogija@uninp.edu.rs

×
Language