OBAVJEŠTENJE – Master termini ispita (IZMENA)

Termini ispita za studente master akademskih studija za januarski ispitni rok:

  • Ljudska prava 13.02.2015. u 11h
  • Savremene kriminalističke teorije 13.02.2015. u  11h
  • Teorija i praksa rešavanja konflikta 13.02.2015. u 11h
  • Metodologija naucno istrazivackog rada 11.02.2015. u 10h
  • Marketing komunikacije 12.02.2015. u 11h
  • Teorija investicija i investicioni menadzment 13.02.2015. u 12h
  • Specijalne teme iz metodike nastave 26.02.2015. u 17h
  • Krivicno pravo 14.02.2015. u 13h
  • Krivicno procesno pravo 12.02.2015. u 16h

 

 

Leave a comment

×
Language