OBAVJEŠTENJE PRAVA

 

 

ISPITI IZ PORODIČNOG PRAVANASLEDNOG PRAVAPOSLOVNOG PRAVARADNOG PRAVA I TRGOVINSKOG PRAVA, IZ OKTOBARSKOG ISPITNOG ROKA, BIĆE ODRŽANI U SRIJEDU 05.11.2014. GODINE SA POČETKOM U 1100 ČASOVA.

Leave a comment

×
Language