Održano stručno predavanje – Inkluzija u obrazovanju

U subotu 06.12.2014 u KC IUNP u organizaciji Deprtmana za pedagoško-psihološke nauke održano je stručno predavanje  na temu Inkluzija u obrazovanju. Nakon pozdravne reči dekana u kojoj je najavio ciklus sličnih predavanja iz pomenutih oblasti,  predavanje je održala prof. Olja Jovanović.   Stručnom predavanju   prisustvali su učitelji osnovnih škola,  profesori, asistenit i studenti Departmana za pedagoško-psihološke nauke

.                                                                                            

Leave a comment

×
Language