Održan prpremni radni sastanak o učenju i značaju pravne etike za studente koji su angažovani na pra

U Begradu je od 27. do 28., u organizaciji Misije OEBS-u  Srbiji, održan prpipremni radni sastank o učenju i značaju učenja pravne etike za studente angažovane na pravnim klinikama. Sastanak je namenjen koordinatorima i voditeljima pravnih klinika na Pravnim fakultetim u Novom Pazaru. Učešće na sastanku uzeli su i predstavnici Departmana za pravne nauke, doc. Dr Aleksandar R. Ivanović rukovdilac departmana, profesor dr Enver Međedović, i asistenti Ferid Bulić i Samra Kučević. Prvi deo sastanka obledao se u predavanju advokata Dejana Ukropine koje u svom izlaganju podelio svoja iskustva u radu na pravnim klinikama, sa posebnim osvrtom na način rada sa studentima u oblasti pravne etike. Gospodin Ukropina je zatim upoznao prisutne sa etičkim kodeksima u pravnoj materiji sa posebnim osvrtom na Kodeks advokata Srbije. Drugi deo sastanka bio je posvećen narednim koracima u saradnji između Pravnih fakulteta u Novom Pazaru i Misije OEBS u Srbiji u olbasti pravnog kliničkog obrazovanja.

Podsećamo, Departman za pravne nauke, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru je u zimskog semestru akademske 2013/2014 za studente četvrte godine u kurikulum studijskog programa Pravo (modul opšte pravo i modul pravo unutrašnjih poslova) uveo predmet “Pravno kliničko obrazovanje”. Cilj predmeta je usvajanje standarda pravnog profesionalizma i pravne etike, kao i obuka studenata iz oblasti pravničkih veština, poput pravnog informisanja, pravnog intervjua, pravnog savetovanja, sastavljanja podenesaka, osposobljavanja studenata za primenu protokola prijema klijenata, administriranja, evidentiranja, protokolisanja i dokumentovanja u advokatskoj kancelariji. Takođe, cilj predmeta je i osposobljavanje studenata Departmana za pravne nauke iz navedenih oblasti, kako bi u narednom periodu u okviru Pravne klinike pružali besplatnu pravnu pomoć ugroženim slojevima stanovništva. Pohađanje predmeta će se ogledati u teorijskoj nastavi, radionicama, prisustvu suđenjima i simulacijama slučajeva.

 

GALERIJA SLIKA

 

Leave a comment

×
Language