Program cjeloživotnog učenja

Program cjeloživotnog učenja

Poznata izreka kaže „Ne učite za školu, već za život“. Bilo tokom studija ili u svakodnevnom životu: učenje novih stvari prati nas svaki dan. Oni koji ne uče i ne preispituju stvari, ne razvijaju se dalje i ostaju na tački gledišta na kojoj se trenutno nalaze.

Sa profesionalnog aspekta, učenje i usavršavanje je potrebno jer se društvo i ekonomija stalno mijenjaju. Cjeloživotno učenje je također značajno za lični razvoj kako bismo se mogli suočiti sa društvenim promjenama i novim izazovima.

Ljudi uče tokom svog života kako bi razvili svoje vještine, kako bi stekli kvalifikacije ili jednostavno proširili svoje znanje. Pored toga, doživotno učenje uvijek otvara nove mogućnosti i nudi veću fleksibilnost.

Departman za pedagoško-psihološke nauke, Univerziteta u Novom Pazaru, realizirat će Program za sticanje pedagoških, psiholoških i metodičkih kompetencija. Program je koncipiran tako da polaznici steknu temeljna znanja i kompetencije koje su im neophodne za uspješno obavljanje vaspitno-obrazovnog rada u školi, a u skladu sa članom 8 Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja (Sl. Glasnik RS, 72/2009, 52/2011 i 55/2013) u kojem je propisano da vaspitno-obrazovni rad u školi može da obavlja lice koje ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Program je usklađen i sa Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (Sl. Glasnik RS, 72/09, 52/11 i 55/13) i Standardima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja (Sl. Glasnik RS, 5/2011), te omogućava da polaznici steknu 36 ESPB bodova koji su im propisani kao uslov za rad u nastavi u osnovnim i srednjim školama. Program za sticanje pedagoških, psiholoških i metodičkih kompetencija realizirat će se u četiri termina na nivou akademske godine, u okviru Departmana za pedagoško-psihološke nauke.

 • Prijava za mjesec decembar trajat će od 06. 11. do 20. 11. 2023.
 • Obuka i konsultacije organizirat će se od 21. 11. do 07. 12. 2023.

 

 • Prijava za mjesec mart trajat će od 13. 02. do 27. 02. 2024.
 • Obuka i konsultacije organizirat će se od 01. 03. do 13. 03. 2024.

 

 • Prijava za mjesec maj trajat će od 29. 04. do 10. 05. 2023.
 • Obuka i konsultacije organizirat će se od 13. 05. do 24. 05. 2023.

 

 • Prijava za mjesec oktobar trajat će od 23. 09. do 04. 10. 2024.
 • Obuka i konsultacije organizirat će se od 18. 10. do 23. 10. 2024

 

Polaganje ispita za sticanje pedagoško-psiholoških i metodičkih kompetencija će se realizirat četiri puta u toku jedne akademske godine.  Termini za akademsku 2023/24. godinu:

 • Polaganje za mjesec decembar održat će se 12, 14. i 16. decembra 2022.
 • Polaganje za mjesec mart održat će se 20, 22. i 24. marta 2023.
 • Polaganje za mjesec maj održat će se 26, 29. i 31. maja. 2023.
 • Polaganje za mjesec oktobar održat će se 27, 30. i 01. oktobra 2023.

 

U okviru obuke kandidati će se upoznati sa ispitnim obavezama iz sljedećih predmeta:

 • Opšta pedagogija
 • Opšta psihologija
 • Metodika vaspitno-obrazovnog rada
 • Metodička praksa

 

Program je usmjeren na: usvajanje i primjenu savremenih pedagoških, psiholoških i metodičkih saznanja o vaspitno-obrazovnom procesu na makro i mikro nivou; upoznavanje sa temeljnim pedagoško-psihološko-metodičkim načelima rada u nastavi; upoznavanje sa relevantnim teorijsko-empirijskim korpusom saznanja koji stoje u osnovi uspješnog učenja i podučavanja, podsticanje razvoja nastavničkih kompetencija neophodnih za vaspitno-obrazovno djelovanje.

Program je namijenjen svim licima koja na osnovu svog inicijalnog univerzitetskog obrazovanja ispunjavaju uslove u vidu stepena i vrste obrazovanja za obavljanje poslova nastavnika u vaspitno-obrazovnim ustanovama, a koja u toku studija nisu stekla potrebne pedagoške, psihološke i opšte metodičke kompetencije.

Potrebna dokumentacija za prijavu:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Ovjerena kopija diplome
 • Uvjerenje o položenim ispitima
 • Uplata
×
Language