Kolonije i izložbe

Zlata Okanović - Decembar 2020 - Diplomska izložba

UMUS - MMC - 18.12.2020

UMUS - MMC - 24.05.2019

UMUS - MMC - 18.12.2020

Izložba slikara M.S. Ferahoglu, K. Kurpejović i D. Turković

Nedžma Zukorlić - Decembar 2019 - Diplomska izložba

Belkisa Bektešević – Diplomska izložba

Binasa Redžepagić – Diplomska izložba

Asmir Husović – Februar 2020 – Master izložba

Sarajevo – Galerija Preporod – April 2019

Hrid 2021

prof.dr Fehim Husković "Hrid 2021"

×
Language