Historija i razvoj departmana

Historija i razvoj departmana

Osnivanjem Univerziteta u Novom Pazaru 2002. godine, osnovan je i Departman umjetnosti kada je funkcionisao u okviru Fakulteta za humanističke nauke sa sljedećim odsjecima:

  • Dizajn i modna kreacija,
  • Filmska i pozorišna umjetnost (smjer za glumu).

Nakon stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i razdoblja prilagođavanja, od 2008. godine, Univerzitet postaje integrisani i fakulteti prerastaju u departmane. U tom periodu formiran je i Departman za umjetnost sa dva smjera:

  • Likovna umjetnost (modul Slikarstvo i modul Grafika),
  • Primjenjena umjetnost (modul Dizajn i modna kreacija i modul Dizajn enterijera).

 

Fakultet za filološke nauke je počeo sa radom akademske 2002/03. godine, pod nazivom Fakultet za humanističke nauke. Prvi dekan Fakulteta za humanističke nauke bio je prof. dr Sait Kačapor (od 2002. do septembra 2008. god.).

Univerzitet u Novom Pazaru od 2009. godine, kao integrisani univerzitet, sve studijske programe realizuje kroz šest departmana, pa je studijski program Fakultet za humanističke nauke od te godine realizovan na Departmanu za filološke  nauke sa rukovodiocem prof. dr Saminom Dazdarević. U narednim godinama, fakultet, a kasnije i departman, je kadrovski proširen angažovanjem i gostujućih profesora iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Crne Gore. Prof. dr Jahja Fehratović obavljao je funkciju rukovodioca  Departmana od 2013. do 2021. godine. Funkciju rukovodioca Departmana za filološke nauke obavljala je doc. dr Kimeta Hamidović od oktobra 2021. god. do oktobra 2023. godine.

Odlukom Savjeta Univerziteta 15. jula 2023. godine došlo je do reorganizacije departmana Univerziteta u Novom Pazaru, te su Departman za umjetnost i Departman za filološke nauke spojeni u Departman za umjetnost i filološke nauke, čiji je rukovodilac doc. dr Kimeta Hamidović.

×
Language