internacionalni-univerzitet-u-novom-pazaru-iunp-novi-pazar-1
Akreditovan Departman za računarske nauke IUNP-a

Nacionalni savjet za visoko obrazovanje, u svojstvu drugostepenog organa odlučivanja, na danasnjoj sjednici je donio odluku o akredititaciji Departmana za računarske Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. U prethodnim godinama akreditovani su Departman za pravne nauke, kao i smjer za Engleski jezik i književnost Departmana za filološke nauke. Vlada Republike Srbije donijela je odluku 2016. godine […]

×
Language