️Univerzitet u Novom Pazaru u okviru programa mobilnost Erasmus+ objavljuje konkurs za stipendiranje administrativnog osoblja.

Univerzitet u Novom Pazaru u okviru programa mobilnosti Erasmus+ (projekat K131 2023) objavljuje konkurs za stipendiranje administrativnog osoblja na nekim od univerziteta Erasmus+ programskih zemalja sa kojima Univerzitet u Novom Pazaru ima potpisan međuinstitucionalni ugovor o saradnji. (LINK)

 

×
Language