Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Pazaru je 05. 10. 2023. godine posjetila Sveučilište “Josip Juraj Strossmayer” u Osijeku, Republika Hrvatska.

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Pazaru je 05. 10. 2023. godine posjetila Sveučilište “Josip Juraj Strossmayer” u Osijeku, Republika Hrvatska.

Predstavnici Univerziteta u Novom Pazaru su prisustvovali svečanosti povodom dana Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta “Josipa Jurja Strossmayera” u Osijeku, a nakon toga je u rektoratu Univerziteta delegacija koju su činili doc. dr. Ergin Hakić i MSc. Nedim Pašović imala radni sastanak sa koordinatorom ureda za međunarodnu suradnju, gospodinom Dariom Ferićem i njegovim timom.

Na sastanku je bilo govora o ostvarenim Erasmus+ mobilnostima nastavnog i administrativnog osoblja, o zajedničkim projektima, budućim nastavkom Erasmus+ saradnje kao i zajedničkim naučnim istraživanjima.

×
Language