UNINP je potpisao Erasmus+ sporazum o akademskoj saradnji sa SMK Univerzitetom Primenjenih Nauka u Litvaniji

UNINP je 04.04.2023. godine potpisao Erasmus+ sporazum o akademskoj saradnji sa SMK Univerzitetom Primenjenih Nauka u Litvaniji.

Sporazum o akademskoj saradnji između dviju institucija je potpisan putem EWP platforme.

Na ovaj način kancelarija za međunarodnu saradnju nastavlja da proširuje mrežu univerziteta sa kojima UNINP sarađuje.

×
Language