UNINP potpisao Inter-institucionalni sporazum sa Fakultetom za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru.

Univerzitet u Novom Pazaru je 13.02.2023. godine potpisao Inter-institucionalni sporazum o akademskoj saradnji u okviru Erasmus+ programa EU sa Fakultetom za poslovnu ekonomiju I pravo Bar .

UNINP izražava zadovoljstvo uspješnom međunarodnom saradnjom sa univerzitetima u Crnoj Gori, a koja se odvija pod pokroviteljstvom Erasmus+ programa i koja ima za cilj da omogući mobilnost studenata i zaposlenih na visokoškolskim ustanovama, te dodatno osnaži stvaranje zajedničkog evropskog akademskog prostora.

×
Language