UNINP je 22.12.2022. godine potpisao sporazum o akademskoj saradnji sa Univerzitetom South-West iz Blagoevgrada, Bugarska.

UNINP je 22.12.2022. godine potpisao sporazum o akademskoj saradnji sa Univerzitetom South-West iz Blagoevgrada, Bugarska.

Sporazum o akademskoj saradnji između dviju institucija je potpisan online putem EWP platforme.

Na ovaj način Kancelarija za međunarodnu saradnju je proširila regionalnu mrežu univerziteta sa kojima UNINP sarađuje.

×
Language