UNINP je 21.12.2022. godine potpisao sporazum o akademskoj saradnji sa Univerzitetom Vechta iz Njemačke

UNINP je 21.12.2022. godine potpisao sporazum o akademskoj saradnji sa Univerzitetom Vechta iz Njemačke.

Sporazum o akademskoj saradnji između dviju institucija je potpisan online putem EWP platforme.

Vodeći svjetski univerziteti odabrali su Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru kao partnera za saradnju, prepoznavši kvalitet rada ove visokoobrazovne institucije i uspješnost realizacije projektnih aktivnosti Kancelarije za međunarodnu saradnju.

UNINP izražava zadovoljstvo što je mreža institucija sa kojom sarađuje Kancelarija za međunarodnu saradnju uspješno proširena i na Njemačku.

×
Language